Sko som kunst

 

Sko, i likhet med andre klesplagg har alltid vært en del av det vi kaller kunst. Ikke bare har helt vanlige klær og sko vært del av malerier og annen kunst som en del av det hele, de har også blitt gjort til rene fokuspunkter. I tillegg til dette kan sko i seg selv være ren brukskunst, og dette har det nok blitt mer og mer av de senere årene.

Sko har ikke alltid vært et hverdagsplagg, og i skoens spede begynnelse var det slett i674px-the_shoe_for_96kke alle som hadde råd til sko. I tillegg var det ikke som i dag hvor man enkelt kunne finne sko på nett, de måtte rett og slett lages til hjemme. Dette er kanskje en av grunnene til at sko opp igjennom historien har vært viktige som statussymbol, som igjen har vært med på å fremme skoens plass i kunsten.

Symbolikk

I kunsten har sko blitt brukt med ulike former for symbolikk, og den kan stå for lyst, fantasi, og status. Ett godt eksempel på bruk av sko for å illustrere status er Van Goghs «Et par sko» fra 1886. Her er det absolutte subjektet et par godt brukte og slitte sko. Man kan enkelt tenke seg at dette skoparet tilhører for eksempel en fattig bondekone som sliter ute på åkeren hver eneste dag. På et vis blir skoparet et bilde på bondekona selv, eller det kan overføres som et bilde på hele bondestanden. Disse skoene er ikke nye, de er ikke pene å se på og de er ikke i god stand. De er dog godt brukt på tross av dette, og de blir ikke lagt til side bare fordi de ikke er gode som nye. I likheten med skoene tilbringer bonden hele dagen i arbeid, og til tross for dette er bonden på plass igjen hver eneste morgen, for mer slit og hardkjør.

En mer moderne kunstner som har brukt sko i sin kunst er Andy Warhol. Warhol tegnet en serie av sko i ulike farger og utforminger. Disse kan enkelt tolkes hver for seg som ren kunst, men kunne faktisk også enkelt blitt brukt som rene designtegninger.