Matematikk i kunsten

 

Matematikk og kunst har alltid vært nært knyttet, selv om det ikke nødvendigvis er åpenbart for det blotte øye. På tross av dette kan man, dersom man leter litt, finne matematikk i så å si alle kunstformer, fra musikk og dans til maleri og arkitektur.

Kunstnere har tydd til matematikk siden antikkens Hellas, hvor det spesielt var matematiske ratioer som fikk mye oppmerksomhet. Den greske skulptøren Polykleitos com for eksempel frem til at ratioen 1:2 var det man bør basere et mannlig nakenmaleri på. Seneschers_relativityere var det det gylne snitt som fikk mye oppmerksomhet, og spesielt var denne ratioen fremtredende i renessansens kunst. Da Vinci fokuserte mye på å finne de perfekte ratioer innen kunst, og var generelt svært opptatt av matematikk. Han kom frem til at menneskekroppen også burde styres av det gylne snitt, og at den perfekte kropp var bygget på nettopp denne ratioen. Senere har man sett at mange kunstnere kanskje helt uten å ha vært klar over det selv, faktisk har innlemmet det gylne snitt i sin kunst, av den enkle grunn at dette ser ut til å være en ratio som appellerer til svært mange.

En annen kunstner som var sterkt inspirert av matematikk var den grafiske kunstneren M. C. Escher. Eschers verker er bygget rundt matematiske objekter og operasjoner, og han fokuserte spesielt på umulige objekter, uendelighet, perspektiv og symmetri. Escher selv var ingen matematiker, men søkte hjelp fra samtidens eksperter samtidig som han bedrev sine egne undersøkelser rundt temaer som tessellasjon.

Rent direkte har matematiske verktøy vært med på å påvirke kunst i mange ulike retninger. Eksempler på dette er bruk av lineært perspektiv, symmetrianalyse og matematiske objekter som for eksempel Möbius bånd. Denne typen matematiske verktøy har vært med på å påvirke komposisjon av kunstverk, men også vært rene subjekter i seg selv. Med stadig utvikling i matematikk og annen vitenskap påvirkes også kunsten, og man har også sett at elementer fra for eksempel mikroskopi og røntgen har blitt innlemmet i kunstens verden. Dette påvirker selvsagt både metode og subjekt. I tillegg blir også innredning påvirket av matematikk og kunst på sitt vis, for eksempel ser vi dette med tanke på hvordan man legger parkett.