Edvard Munch

 

Den aller mest kjente norske kunstneren internasjonalt må uten tvil være Edvard Munch. Munch ble født i Christiania i 1863 og han ble i hovedsak oppdratt av sin far etter at moren døde av tuberkulose. Faren slet med mental sykdom, noe som påvirket både Edvard og søsknene.706px-the_scream Angst var en del av dagliglivet, og mange mener denne oppveksten hadde sterk påvirkning på det Munch senere produserte i form av kunst.

Munchs tidlige verker holdt en tone av pessimisme, med mye mørke farger og en dyster stemning. Her kommer bakgrunnen fra mental sykdom inn, og det er tydelig at Munch sliter med mørket i sitt eget sinn.

Fra slutten av 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet dro Munch frem og tilbake mellom Paris og Berlin, og han ble sterkt påvirket av franske impresjonister som Monet og Manet, men også post-impresjonister som Van Gogh, Gauguin og Cezanne. Tidlig på 1900-tallet var Munch svært opptatt av natur, og dette ble også gjenspeilet i hans verker fra denne tiden. Disse var mer fargerike, og kanskje noe mer oppløftende enn hans tidligere, mørkere verker.

Mange av Munchs verker viser scener fra liv og død, kjærlighet og frykt og ikke minst følelsen av ensomhet. Det er mye sterk symbolikk i verkene, som krever at tilskueren må tenke mer og fo595px-portrett_av_edvard_munchrsøke å se igjennom til hva som ligger bak det ytre. Disse sterke følelsene kan man se i de mørke fargene, større blokker av farge, dystre toner og en veldig konsis og overdrevet form. Mange har valgt å sammenligne Munch med Van Gogh, noe som stemmer ganske bra ettersom Van Gogh var den første til å male det som ble kalt sinnets mørke senter. En annen inspirasjonskilde for Munch har nok også vært Sigmund Freud, som skrev om psyken på omtrent samme tid som Munch var aktiv.

Munch døde i 1944, utenfor Oslo. Ved hans død ble alle hans verker donert til den norske stat, og ble deretter plassert ved ulike museer og utstillinger. Totalt ble mer enn 1000 malerier donert, sammen med over 15 000 trykk og 4500 tegninger og vannfarger.