Kom i kontakt med ditt indre

En spirituell reise med kunst

Kunsten har i mange århundrer vært en form for ytre mål på skjønnhet. Gjennom flere hundre år med kunst har det rett og slett handlet om hvilke malerier, hvilke sanger og hvilke kunstverk som så best ut. Enten det har vært gjennom operasjoner plastisk kirurgi, med sminke eller rett og slett overdådige klær, så har kunstnere fokusert mye på det ytre. Selv om dette naturligvis bidrar en hel del til kvaliteten på kunst, så handler også kunsten like mye om det indre. Det indre bidrar til en atmosfære der kunsten blir tatt opp på et helt nytt nivå. Bare tenk over Skrik fra Munch og den historien dette maleriet har. Maleriet ble ikke populært før Munch døde, fordi ingen så den indre spirituelle reisen han hadde vært på. Alt mennesker så i starten var et maleri som etter alle solemerker ikke hadde realistiske ansikter.

Misforstått kunst

Munch er derimot langt i fra den eneste misforståtte kunstneren. Et ganske så kjent parameter for kunst er at det skal se så realistisk ut som mulig, fordi vi mennesker ofte måler på ferdigheter. Innen kunst er det derimot ikke nødvendigvis realisme, men heller kvaliteten på budskapet som teller. Det betyr at du kan male et maleri som ligner på et bilde som ble tatt med et kamera, men allikevel ikke kommunisere noe av betydning til den som skal se ditt maleri. Da blir det kun et maleri som inneholder tekniske ferdigheter, men ikke et betydningsfullt budskap. For de aller fleste kunstnere vil det da ikke være et særlig godt verk. Flere og flere har derimot over årene fått opp øynene for dette, og det er ikke bare kunstnere selv som ser det. Det betyr at kunsten har tatt en ny vending, og det er nå det indre hos kunstnerne eller mottakerne som kommuniseres.

Budskap fra innsiden

Det er nemlig slik i kunst at et maleri kan bety så mangt. For deg handler kanskje maleriet om sorg, mens for en annen mimres det om et lykkelig øyeblikk. Ofte prøver kunstneren å fremme et budskap, men enkelte som nåes med kunsten skaper sitt eget budskap. Det er nettopp dette som er så ufattelig interessant med kunst. Et dypt budskap fra innsiden av kunstneren kan oppfattes helt annerledes av andre basert på deres bakgrunn, kultur eller kanskje til og med dagshumør. Da betyr det simpelthen at kunst både er subjektivt og knyttet opp til situasjoner. Det er nettopp dette som er så spennende og uforutsigbart som kunstner, og den reisen du drar på med kunst er helt unik. Dette har blitt oppfattet av mange, og kunst er i dag en helt annen og mye mer spennende disiplin i dagens samfunn!